Media

Her finn du ein del medieoppslag om utbyggingsplanane. Send oss gjerne tips!

NVE-ja vil utløysa nye krav frå Luster
Sogn Avis 21.8.2012

Vil ikkje ha meir tukling med Vigdøla (frå synfaringa)
Sogn Avis 18.8.2012

Vil verne Vigdøla
Sogn Avis 30.7.2012

Statkraft skrinlegg planar i Jostedalen
Sogn Avis 28.7.2012

Trekk planar om kraftutbygging
NRK Sogn og Fjordane 27.7.2012

Ber NVE ta ned presset på Sogn
Sogn Avis 26.7.2012


OPPSLAG 2011

Haustar stort på Statkraft-planane (om fylkeskommunen)
Sogn Avis 10.11.2011

Massivt ja til Statkraft (om fylkesutvalet i fylkeskommunen)
Sogn Avis 10.11.2011

Statkraft fekk nei frå Fylkesmannen
Sogn Avis 9.11.2011

Fleirtalet sa nei til Statkraft
Sogn Avis 19.10.2011

Kommune seier nei til storutbygging!
Naturvern (nett) 19.10.2011

Nok kraftutbygging i Jostedalen (innlegg av 40 ungdomar)
Sogn Avis 18.10.2011

Aksjonen mot kraftutbyggingane i Jostedalen (innlegg av Bjørn André Skjæret)
Sogn Avis 18.10.2011

Objektivitet er ein vanskeleg balansegang (innlegg av Naturvernforbundet, Sogn og Fjordane Turlag og FNF Sogn og Fjordane)
Sogn Avis 18.10.2011

Statkraft ber Luster tenkja seg godt om
Sogn Avis 17.10.2011

Vidare kraftutbygging i Jostedal (innlegg av Luster jakt og fiskelag)
Sogn Avis 17.10.2011

Jostedøler står ikkje samla imot utbygging (innlegg av Ingar Norberg)
Sogn Avis 17.10.2011

Ikkje semje i Jostedalen (leiar)
Sogn Avis 17.10.2011

Tek motstandarane i nakken
Sogn Avis 15.10.2011

Skadeflaumar i vestsideelvane (innlegg av Oddvin Fossøy)
Sogn Avis 15.10.2011

Om tilrådinga frå formannskapet
NRK Vestlandsrevyen 12.10.2011

Nei til Statkraft sine planar i Jostedalen (innlegg av Kristen Øyen)
Sogn Avis 12.10.2011

Dalen mobiliserer mot utbyggjaren [nettversjon]
Sogn Avis 11.10.2011

Vestsideutbygginga og litt objektivitet (innlegg av Oddvin Fossøy)
Sogn Avis 11.10.2011

Nei til meir kraftutbygging i Jostedalen (innlegg frå aktivitetsbedriftene)
Sogn Avis 10.10.2011

Tilrår ikkje utbygging (rådmannen)
Sogn Avis 8.10.2011

Nei til utbygging av Røykjadøla og Tverradøla (innlegg)
Sogn Avis 4.10.2011

Jostedalen treng ikkje meir kraftutbygging (innlegg av Jon Farestveit, Naturvernforbundet)
Sogn Avis 1.10.2011

Nei til meir kraftutbygging i Jostedalen (innlegg av Steinar Bruheim, Venstre)
Sogn Avis 8.9.2011

- Ikkje ta siste rest av elva vår (Om Vigdøla)
Sogn Avis 31.8.2011

Nok kraftutbygging i Jostedalen no [nettversjon] (Innlegg av aksjonsnemnda)
Sogn Avis 31.8.2011

Kan bli kritisk for sjøauren
NRK Sogn og Fjordane 17.8.2011

Vil skapa debatt om vestsideelvane
Sogn Avis 29.6.2011

- Kva har Jostedalen att for dette? (Om folkemøtet 8.6.)
Sogn Avis 11.6.2011

 

OPPSLAG 2009

Ungdomar aksjonerte mot kraftutbygging
Sogn Avis 14.11.2009

Statkraft ein naturøydeleggjar (innlegg av Jon Farestveit, Naturnvernforbundet)
Sogn Avis 3.11.2009

Ber om å få utgreidd avkorta kraftplanar (om kommunestyret)
Sogn Avis 2.11.2009

Vil sjå på økonomien (om formannskapet)
Sogn Avis 14.10.2009

Statkraft vil ha Vigdøla og alle vestsideelvane
Sogn Avis 14.9.2009

Statkraft – velkomen til Jostedalen – men spar Vigdøla
Sogn Avis 20.8.2009

Vandremarsj over fjellet
Sogn Avis 19.8.2009

Nasjonalpark
Sogn Avis (leiar) 15.8.2009

Fjelltur for å hindra utbygging
Sogn Avis 13.8.2009

Sigrun droppa dilten for å berga Vigdøla
Sogn Avis 13.8.2009

Kjempar for Krundalen
Sogn Avis 11.8.2009

Vil utvide i Jostedalen
Teknisk ukeblad 8.7.2009

Jamn pågang av søknader om vasskraftutbygging
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 7.5.2009

 

OPPSLAG 2006-2007

Skeptiske til utbygging i Jostedalen
Norges Jeger- og Fiskerforbund – njff.no 5.10.2007

Store utbyggingsplanar
Sogn Avis 24.9.2007

Godtek ikkje tukling med Jostedal-elvar
Bergens Tidende 3.1.2007 (ikkje på nettet)

Mer vannkraft i Sogn
Prosessindustrien.no 20.12.2006

Kraftutbygging til 380 millionar
Sogn Avis 3.6.2006

Ny kraftutbygging i Jostedalen
NRK Sogn og Fjordane 29.5.2006

Utbygging og vern i Jostedalen
NRK Sogn og Fjordane – Fylkesleksikon

5 Responses to “Media”


Leave a Reply