Aksjonsgrunnlag

[Sjå òg Fakta og argument]

Nei til Statkraft sine utbyggingsplanar for vestsideelvane og Vigdøla

Statkraft vil byggje ut åtte urørte elvar på vestsida av Jostedalen og nedre del av Vigdøla. Me seier nei til desse planane fordi:

• Dei komande generasjonane bør få høve til å oppleve urørt natur og frittrennande elvar nær busetnaden i bygda. Den samla belastninga på Jostedalen er alt svært stor. Vassdraga i Jostedalen er hardt utbygde og bør sparast mot fleire større inngrep. Jostedal kraftverk på austsida har ført til inngrep i heile området frå Styggevatnet til Vigdalen, og attåt Styggevassdammen ligg det heile 22 bekkeinntak på strekninga. Leirdøla kraftverk på vestsida har både det store Tunsbergdalsmagasinet og to bekkeinntak. Vert planane til Statkraft gjennomførte, vil elva frå Nigardsbreen vere den einaste urørte på den 20 km lange strekninga med busetnad i bygda.

• Mange av elvane ligg i turområde som er mykje brukt. Dette er ein stor ressurs både for fastbuande, reiselivet og framtidig tilflytting. Vestsideelvane ligg i beltet mellom busetnaden og Jostedalsbreen nasjonalpark. For friluftslivet og folket i bygda er det særs viktig å ha eit slikt samanhengande turområde frå dalbotnen til breplatået der naturen og dei tradisjonelle stølsområda har unngått nyare større inngrep. Turområde med inngrep har bygda nok av. Vert elvane borte, må dei erstattast av hegningar. Det vil òg gjere området mindre attraktivt til turbruk både sommar og vinter.

• Reiselivet i Jostedalen har vore i ei rivande utvikling dei siste tiåra, og alt tyder på at dette vil halde fram med aukande etterspurnad etter urørt natur nær bygda. Utbyggingsplanane står i direkte motstrid til dei framtidige interessene til reiselivet. Turområde med store inngrep (som anleggsvegar) har Jostedalen nok av.

• Flaumsikringseffektane av vestsideutbygginga vil vere så minimale at dei ikkje forsvarar dei store inngrepa som utbygginga fører med seg.

• Trass i at den øvre delen alt er utbygd, er Vigdøla framleis ei flott og frisk elv gjennom gardsområda i Vigdalen og gjelet ned til samløpet med Jostedøla. Fossestryka ned mot dalbotnen er av dei karakteristiske i Jostedalen. Vatnet som no er att i Vigdøla, må få renne fritt.

• Vestside-utbygginga vil føre til at Jostedøla vil få kaldare vatn, noko som vil få negative konsekvensar for livet i elva og elvefisket. Etter den førre utbygginga gjekk temperaturen ned og er no på den kritiske grensa for sjøauren. Marginane er no små, og ytterlegare temperaturfall kan få store negative konsekvensar for fiskebestanden og elvefisket.

• Dei to store kraftverka i Jostedalen produserer alt over 1,3 TWh i året. Jostedalen har gjort sitt når det gjeld å forsyne storsamfunnet med energi.

Revidert av aksjonsnemnda  juni 2011.

17 Responses to “Aksjonsgrunnlag”


 • This is very interesting, You are a very professional blogger.
  I have joined your rss feed and sit up for searching for extra of your
  magnificent post. Additionally, I’ve shared your web site in my social networks

 • ????? ????????? ??? ?????? ????? ????? ??????? ???? ????? ?????????? ????????

 • ???????????? ?????????????? ??????????? ???????? ??????????????? ?????? ?? ??????????? ????? ? ?????-?????????? ? ????????????? ????????. ??????? ??????????? ????????? ???????????? ????????? ???, ????????? ??????, ????????? ?? ???????. ????????? ??????????? ???????????????? ??????????? ???????????? ?????? ???????? ??????????????? ???????? ??? ?????????????? ???????? ? ??????????? ?????? ??????????????. ??? ?????? ?????????? ???????????? ???????????? ?????????? ? ?????????? ?????????, ???????????? ??????????? ????????????? ?? ???????????? ?????????????????? ?????????? ?????????? ? ????? – Basf Agri-Production, Meghmani Organics, ??????, ??????-???????????? ????? «???», ???????????????????. ?????? ???? ????????????? ??????????? ???????????, ????????????, ?????????, ???????-????????, Lambda Zone ? ?????? ???????????? ? ??????????? ??? ????? ? ????????? ?????????????? ?????????. ????????? ?????? ????????? ???????????? ??????????? ?????, ?????? ????, ??????-55, ??????, ???????, ???????? – ???????????? ? ????????????? ?????????????? ??? ??????????? ?????????? ????????. ???????? ??????????? – ??? ???????????? ??????????? ??????????????? ?????, ??????????? ??????????? ????????????? ????????? ? ????????? ?????? ??? ????????? ?????????? ?????????? ? ????????????? ????????. ??????????????? ?????????????? ??????????? ????????? ???? ?????????: ?????? ???, ???????? ???????, ????????? ???????? ??????????. ?????????? ?????? ??????????? ?????????? ?????? ????????? – ???????????? ?????????, ??????????? ??????????, ????????? ?????????: ?????????, ?????????, ????, ?????????, ?????????, ?????. ??????? ??????????? ???????? ????????? ? ???????? ????? ? ?????? ?????????? ?????-?????????? ? ??????????. ???????????? ?????????????????? ??? ??????????? ?????? ??????? ?? ????????: ??????? ?????, ?? ????????, ????? ??????, ??????? ?????????, ????? ??????????. ?? ??????????? ?????? ?????????????? ?????????????? ????????????.

  http://kupon.city-pages.info/communication/forum/user/10813/

  ????????? ???????: ????? ?????? ?????? ??? ?????? ??? ????????, ?????????? ????????????? ?????????????? ???????, ???????????????? ??? ??????????? ???? ?????????????? ?????, ????????? ???????????????? ???, ???????? ??? ????????? ?? ?????? ??????? ???????

 • Look at an luring stimulus destination of your team. xn--vestsida-vigdla-iub.no
  http://bit.ly/2NMxG6p

 • Casual Dating ?Best Dating Sites (8383 single women in your city): http://stiladlone.tk/zdqw?&wumpm=34QysYW7LMu7W

 • autocvv – cvv for sale, buy cvv online store

 • Buy Essays UK – Cheap & Safe Online Writing Service: https://vk.cc/9OTGak?id=buyessayonline1132dz

 • Binary options + Cryptocurrency = $ 1725 per week: https://rr-t-ui.blogspot.nl?ip=47

  What’s the easiest method to gain $91759 a month: https://hy-ju-ki.blogspot.hu?gq=81

 • Hi guys, I am Matei a professional in content writing.

  I love solving people’s problems and make them happy. That is what I have been doing for many years now.
  I have been writing since I was 12 years old and never knew it would turn out to be a full-time career. I have also been able to manage several assignments that involves writing. And I worked in three organizations as a volunteer to assist people.My hobbie has always been to help people succeed. And I go the extra mile to make that happen.
  I enjoy writing Thesis and have helped people from countries like Australia.
  I work with a service provider whose mission is to provide quality writing and make people happy. In fact, many people come to me for help on a daily basis because they know I always deliver. And I will continue to provide nothing but quality to build trust like I have been doing for the past few years.

  Expert writer – Matei Harvey – http://www.paperowls.com Company

 • chinese hyip monitor – ??????? ?????????? ?????? exclusive-profit, ???? ?????????? 2019 ??????????

 • ?????????? ?? ????????? ??????? 3 ?????????? ??????.
  ?? ????????? ??????? 3 ?????????? 2020 ??????

 • ?????????? 2020 ?????????? ?????.?????????? ???????? ?????? ?????????? ????? ???????? ?????????? 2020 .

 • Which cryptocurrency is ultimately deemed “best”depends on your criteria and the specific definition and meaning of
  the word “best” itself. If you are in the market to make a substantial
  profit, then the ‘best” cryptocurrency would be the one
  that is poised to gain the most value in the future.

 • I am truly grateful to the owner of this web site who has shared this impressive post at here.

 • ??? ???? ???????? ?? ?????? ??????? ? ????? ??? ?????????? ???????.

Leave a Reply