Høyringsfråsegner 2011

NVE sende konsesjonssøknadene for Vestsideelvane/Tunsbergdalsdammen og Vigdøla kraftverk på høyring med høyringsfrist 15.8.2011. Fristen er seinare utsett til 15.10.2011. Her legg me ut høyringsfråsegnene både for Vestsida og Vigdøla etter kvart som me får dei tilsendt. Dei aller fleste høyringsfråsegnene ligg òg på Luster kommune sine nettsider under saksdokument. Ein del av fråsegnene har dessutan stått som avisinnlegg eller fått medieomtaler, sjå under Media.

Sjå òg høyringsfråsegner 2009 for Vestsida og Vigdøla.

Høyringsfråsegner frå lag, organisasjonar og bedrifter:

Høyringsfråsegner frå privatpersonar:

Høyringsfråsegner frå offentlege organ:

 

0 Responses to “Høyringsfråsegner 2011”


  • No Comments

Leave a Reply