Høyringsfråsegner 2009 Vigdøla

I 2009 var Vigdøla-utbygginga i den offisielle ‘meldingsfasen’. Høyringsrunden den gongen gjekk på kva som skulle konsekvensutgreiast, og følgjande fråsegner kom inn til NVE.

Høyringsfråsegner 2011 finn du her.

Høyringsfråsegner frå lag og organisasjonar:

Høyringsfråsegner frå privatpersonar:

Høyringsfråsegner frå offentlege organ:

Meld gjerne ifrå om det er høyringsfråsegner frå 2009 som ikkje er komne med her.

0 Responses to “Høyringsfråsegner 2009 Vigdøla”


  • No Comments

Leave a Reply