Høyringsfråsegner 2009 Vestsida

I 2009 var vestsideutbygginga i den offisielle «meldingsfasen’. Høyringsrunden den gongen gjekk på kva som skulle konsekvensutgreiast, og følgjande fråsegner kom inn til NVE:

Høyringsfråsegner 2011 finn du her.

Høyringsfråsegner frå lag, organisasjonar og bedrifter:

Høyringsfråsegner frå privatpersonar:

Høyringsfråsegner frå offentlege organ:

Meld gjerne ifrå om det er høyringsfråsegner frå 2009 som ikkje er komne med her.

0 Responses to “Høyringsfråsegner 2009 Vestsida”


  • No Comments

Leave a Reply