Abonner på meldingar


 

Når du har skrive inn e-post-adressa di og klikka «Registrer», får du raskt ein e-post der du må følgje instruksjonen for å fullføre registreringa.

Ved å registrere deg her, frå du tilsendt ein e-post når ei ny melding blir lagd ut på denne nettstaden. Du vil òg få ei og anna informasjonsmelding av meir intern karakter som ikkje vert publisert på nettstaden.

Dette er ei rein informasjonsliste som er open for alle som vil bli haldne oppdaterte om det som skjer på nettstaden og i aksjonen. Du treng ikkje vere samd i føremålet eller aksjonsgrunnlaget for å registrere deg. Du oppgjev ingen andre opplysningar enn e-postadressa, og ho vert ikkje teke til inntekt for støtte til aksjonen.

Dette er ikkje ei diskusjonsliste, og det er ikkje mogleg å sende svar-e-post til dei på lista. Bruk kommentarfeltet under meldingane om du har noko på hjarta. Merk at du ikkje får tilsendt kommentarane til meldingane på e-post.

Sletting frå lista: Skriv inn e-post-adressa di og klikk på «Slett meg». Du skal då få ei kvittering på e-post om at du er sletta. Om du ikkje raskt får ei kvittering, kan det vere noko gale. Send då ein e-post til vestsida.vigdola@gmail.com om at du vil bli sletta.

Registrering som nettsidebrukar: Du kan òg registrere deg som brukar av nettstaden. Du får då høve til å skrive meldingar (innlegg) på nettstaden, ikkje berre kommentarar som alle kan skrive. Klikk «Registrer» øvst på sida, så er du i gang.

1 Response to “Abonner på meldingar”


Leave a Reply