Krundalsoppropet i Sogn Avis

SAInitiativet for å ta vare på krundalselvane var omtala i Sogn Avis i går, som mange sikkert alt har sett. Oppslaget ligg ikkje på nettet.

Sjå Media (ny side) for ei liste over medieoppslag om utbyggingsplanar og aksjonar som gjeld Vigdøla og vestsideelvane.

0 Responses to “Krundalsoppropet i Sogn Avis”


  • No Comments

Leave a Reply