Meir debatt

Tilhengarane av vestsideutbygginga har kome meir på banen etter at formannskapet sa nei sist onsdag. Laurdag var det eit større oppslag i Sogn Avis med ein del grunneigarar som ønskjer utbygging, og det har stått fleire innlegg dei siste dagane. Me gjentek at me tykkjer det er viktig og bra for debatten at fleire synspunkt kjem fram. Lista over medieoppslag er no oppdatert. Det har også kome nokre direkte åtak på aksjonsnemnda, og dei har me så langt svara dette på.

Statkraft brukar dagens Sogn Avis til å argumentere for at den avtala både fleirtalet og mindretalet i formannskapet sa nei til, er god. Det får vise seg om dette frå nokon til å skifte meining. Me viser elles til det me har skrive før når det gjeld Statkraft sine opplysningar om grunneigarerstatningar og flaumdemping.

19 Responses to “Meir debatt”


Leave a Reply