Innlegg av Kristen Øyen (Sogn Avis 12.10.)

- Som avslutning vil eg slå fast at Statkraft sine planar for utbygging vil gi skadeverknader for miljøet og næringslivet i Jostedal, og ville blitt ei svært stor totalbelastning for heile dalen. Utbygging ville også ha ført til skadeverknader for nasjonale miljøverdiar og spesielt for det største isbrelandskapet i fastlandseuropa. Vidare utbygging ville også være til skade for norsk reiseliv generelt og spesielt for reiselivet på Vestlandet.

Det skriv Kristen Øyen, Myklemyr, i eit innlegg i Sogn Avis i dag. Les innlegget.

0 Responses to “Innlegg av Kristen Øyen (Sogn Avis 12.10.)”


  • No Comments

Leave a Reply