Høyringsuttaler og medieoppslag

I morgon skal kraftutbyggingssaka opp i formannskapet, og det har kome inn ei rekkje høyringsfråsegner til kommunen. Det har òg vore aukande omtale av saka i media (hovudsakleg Sogn Avis), seinast i dag. Me har no oppdatert oversikta over medieoppslag og høyringsfråsegner (både dei som er for og dei som er mot utbygging).

Dagens redaksjonelle oppslag om saka i Sogn Avis: Dalen mobiliserer mot utbyggjaren.

0 Responses to “Høyringsuttaler og medieoppslag”


  • No Comments

Leave a Reply