Kan bli kritisk for sjøauren

«Jostedøla står etter vår meining på kanten av stupet. Elva er så spesiell at ei temperatursenking som i dei aller fleste vassdrag hadde vore heilt uproblematisk, her kan få store uheldige konsekvensar. Me meiner at den omsøkte utbygginga derfor ikkje kan gjennomførast.»

Dette skriv Luster jakt og fiskelag og Norges Jeger og Fiskerforbund Sogn og Fjordane i høyringsfråsegna si. Dei er ikkje nådige mot fagrapporten om fisk som Statkraft fekk laga i konsekvensutgreiinga. Les den grundige høyringsfråsegna.

Sogn Villaksråd er òg svært uroa for konsekvensen for fisken, sjå NRK Sogn og Fjordane 17.8.

0 Responses to “Kan bli kritisk for sjøauren”


  • No Comments

Leave a Reply