Høyringsfristen utsett – høyringsfråsegner

Høyringsfristen til NVE på konsesjonssøknadene for Vestsideutbygginga og Vigdøla kraftverk gjekk ut 15. august. Aksjonsnemnda, Jostedal bygdelag og fleire av reiselivsføretaka i Jostedalen har bede om at fristen vert utsett. NVE svara positivt på dette 16.8.: «Nve har forståelse for dette og venter høringsinnspill innen 15.10.11

Me har no lagt ut høyringsfråsegnene frå 2009, sjå Høyringsfråsegner Vestsida og Høyringsfråsegner Vigdøla.

0 Responses to “Høyringsfristen utsett – høyringsfråsegner”


  • No Comments

Leave a Reply