Grunneigar-erstatningane

Aksjonsnemnda har fanga opp at det er ein del uvisse kring erstatningane til grunneigarane i samband med Statkraft-prosjekta. Nokre eventyrlege rykte om erstatningssummane er òg i omlaup.  Grunneigarane sjølve og deira rådgjevarar og advokatar finn nok ut av dette, og dette er ikkje noko aksjonsnemnda vil leggje seg oppi. Me har likevel laga ei side under «Fakta og argument» med noko grunnleggjande informasjon om spørsmålet, sjå Kva tener grunneigarane?

0 Responses to “Grunneigar-erstatningane”


  • No Comments

Leave a Reply