Bekkeinntaka – bilete og kart

Visualisering av bekkeinntaka nedanfor Sperlestølen. Vassdøla til venstre og Liadøla til høgre. Planlagd minstevannføring er ikkje vist. (Kjelde: Statkraft, konsesjonssøknaden, s. 121)

Visualisering av bekkeinntaka nedanfor Sperlestølen. (Kjelde: Statkraft)

Me har no laga eigne sider for alle dei åtte vestsideelvane med bilete og kart der inntaka er markerte, sjå undersidene til Turrlagde elvelaup. Så langt er det meste henta frå konsesjonssøknaden og fagrapportane. Biletmaterialet er lite og skrøpeleg i lys av dei store konsekvensane og at søknaden og rapportane utgjer mange hundre sider. Berre to bilete har visualiseringar av korleis bekkeinntaka vil sjå ut i terrenget (Vassdøla/Liadøla og Bakkedøla).

Me oppmodar difor alle som har gode bilete av elvane om å sende dei til oss eller leggje dei ut på nettet sjølv. Det er interessant både korleis elvane ser ut på avstand frå ulike vinklar nede i bygda (vegen), på avstand frå dei sentrale turmåla på austsida og på nært hald nede i gardsområda og langs turstiane. Om nokon vil lage visualieringar av bekkeinntaka og elvelaupa etter utbygginga, er det òg nyttig (inntak på kote 520).

0 Responses to “Bekkeinntaka – bilete og kart”


  • No Comments

Leave a Reply