Fakta- og argumentsamling under arbeid

Ein ny seksjon på nettstaden er lagt ut dei siste dagane: «Fakta og argument«. Ein god del er publisert, og meir kjem. Her finn du både ein del grunnleggjande fakta kring utbygginga, informasjon om dei uheldige sidene ved utbyggingplanane og argument mot utbygginga.

Saknar du argument FOR utbygginga, finn du rikeleg av dei i konsesjonssøknadene som me uansett tilrår å lese.

Kom gjerne med tilbakemeldingar av alle slag!

0 Responses to “Fakta- og argumentsamling under arbeid”


  • No Comments

Leave a Reply